Değerlendirme ve Akredistasyon Çalışmaları

DEĞERLENDİRME VE AKREDİDASYON ÇALIŞMALARI

Mühendislik programlarını değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarına 2003 yılında başlamış olan MÜDEK, Temmuz 2017 tarihine kadar, 26 farklı disiplinde toplam 857 mühendislik lisans program değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. MÜDEK, 2017-2018 değerlendirme döneminde 101 mühendislik lisans programını değerlendirmekte olup, 2018-2019 değerlendirme döneminde 139 programın değerlendirmesini planlanmaktadır.

MÜDEK program değerlendirme çalışmaları, MAK'ın (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) oluşturduğu değerlendirme takımları tarafından ve MÜDEK'in yayımlamış olduğu değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Bu ölçütler, bir mühendislik programının akreditasyon için sağlaması gereken minimum koşulları belirler.

Değerlendirme takımları, bir takım başkanı ve değerlendirilecek her program için en az bir program değerlendiricisinden oluşur. Gerektiğinde, eş başkan ve/veya eş değerlendiriciler ve/veya gözlemciler de takıma alınabilir. 2015 yılından itibaren en az bir programın genel değerlendirmesi yapılan kurumların değerlendirme takımlarında bir öğrenci değerlendirici de bulundurulmaktadır. Her değerlendirme döneminde, başvurduğu mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi yapılacak her yükseköğretim kurumu için ayrı bir değerlendirme takımı kurulur. Takım başkanları ve eş başkanları, MAK'ta halen görev yapan veya daha önce görev yapmış olan üyeler arasından veya en az iki dönem program değerlendiricisi olarak görev yapmış, deneyimli program değerlendiricileri arasından seçilir.

Program değerlendiricileri, kendi alanlarında uzman ve mühendislik eğitimi konusunda önemli birikimi olan akademisyenler ve profesyonel mühendisler arasından seçilir. Her program değerlendiricisinin, değerlendirme ziyaretlerinde görev almadan önce, MÜDEK tarafından verilen bir program değerlendiricisi eğitim programını tamamlamış olması gerekir. MÜDEK'in Mayıs 2018 itibarıyla 23 değişik mühendislik disiplininde, 101'i sanayiden olmak üzere, toplam 317 kişilik eğitimli bir değerlendirici havuzu bulunmaktadır.

Öğrenci değerlendiriciler, programları akredite edilmiş fakültelerin önerdiği öğrenciler arasından MÜDEK Aday Belirleme Komitesi tarafından seçilir. Her öğrenci değerlendiricinin, değerlendirme takımlarında görev almadan önce, MÜDEK tarafından verilen bir öğrenci değerlendirici eğitim programını tamamlamış olması gerekir.

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.