Bölüm Tanıtım Broşürü

 

T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

 

 

GENEL BİLGİLER

İnşaat Mühendisliği Bölümü 1978 yılında kurulmuş ve 1979 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümde lisans, yüksek lisans, doktora derecelerine yönelik mühendislik eğitimi sunulmaktadır. Lisans eğitim programı genel inşaat mühendisliği konularını, lisansüstü programlar ise anabilim dalları itibariyle çeşitli özel konuları kapsamaktadır. Bölümde 1992 yılından beri ikili öğretim yapılmaktadır. Bölümümüze ait bir idari kat ve iki labaratuvar binası bulunmaktadır. Bu iki labaratuvar binası içerisinde yapı malzemeleri, zemin mekaniği, yapı mekaniği, hidrolik ve topoğrafya labaratuvarları mevcut olup labaratuvar imkanları gün geçtikçe iyileştirilmektedir. Özellikle yapı mekaniği, dalga mekaniği, yapı malzemeleri, kıyı mühendisliği ve su yapıları konularında teorik ve uygulamalı araştırmalar sürdürülmektedir. Fakültenin en eski ve en köklü bölümlerinden olan İnşaat Mühendisliği Bölümü yıllardır inşaat sektörüne birçok hizmetler sunmuştur.

Bölümde her tip yapının statik ve dinamik analizi ve tasarımı için kişisel bilgisayarlara uygun orijinal bilgisayar programları geliştirilmektedir. Bu programların teorisi ve uygulaması ile ilgili çeşitli kitaplar yayınlanmış bulunmaktadır. Ayrıca akışkanlar mekaniği, hazne problemleri ve beton karışım hesapları ile ilgili bilgisayar programları da geliştirilmiş olup kamu kuruluşlarının onayını almıştır.

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM

İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğretim yapılmaktadır. Lisans seviyesindeki eğitim programları genel inşaat mühendisliği programlarını, Lisansüstü programları ise inşaat mühendisliğinin hemen tüm branşlarındaki özel konuları içermektedir. Bölümde yapı malzemeleri, zemin mekaniği, yapı mekaniği, hidrolik ve laboratuvarları mevcut olup, laboratuvar imkanları gün geçtikçe iyileştirilmektedir. Özellikle yapı mekaniği, dalga mekaniği, yapı malzemeleri, kıyı mühendisliği ve su yapıları konularında teorik ve uygulamalı araştırmalar sürdürülmektedir.

            İnşaat Mühendisliği bölümünde Yapı, Hidrolik, Mekanik, Geoteknik ve Ulaştırma olmak üzere beş ayrı anabilim dalı ve toplam 20 akademik personel bulunmaktadır.

 

Sayılarla İnşaat Mühendisliği:

 

Profesör

11

Doçent

1

Dr. Öğr. Üyesi

2

Araştırma Görevlisi

8

 

İnşaat Mühendisliği Bölümünde Mühendislik Fakültesindeki en fazla Profesör kadrosu vardır. Bölümde, NATO, BRITISH COUNCIL, NSF, TUBITAK gibi uluslararası ve ulusal organizasyonlar tarafından desteklenen projelerin bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ise halen devam etmektedir.

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LABORATUVARLARI

 

YAPI MEKANİĞİ VE YAPI MALZEMESI LABORATUVARI:

Yapı mekaniği ve yapı malzemesi labaratuvarı hem eğitim hem de araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Bu labaratuvarda 300 ton kapasiteli üniversal basınç deney cihazı, eğilme deneyi, bilgisayar destekli çeşitli deney setleri, öngerilmeli beton için uygulama seti, çok miktarda hassas ölçüm aletleri, betonun hazırlanması ve imali için setler bulunmaktadır.

                                             

Labaratuvarda beton ile ilgili olarak eğilme, basınç deneyleri, beton karışım hesapları ve deneyleri ile öngerilmeli beton imalatı ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Labaratuvar lisans eğitiminde uygulama amaçlı yüksek lisans eğitiminde araştırma ve geliştirme amaçlı olarak kullanılmaktadır.

 

ZEMİN VE HİDROLİK LABORATUVARI

i-) Zemin Mekaniği Labaratuvarı:

İnşaat mühendisliğine bağlı olarak kurulmuş olan labaratuvarda temel mühendisliği ve zemin mekaniğine ilişkin deneysel çalışmalar yürütülmektedir. Bu labaratuvar zeminlerin tanımlanması, sınıflandırılması, kayma dayanımı ile oturma özelliklerinin iyileştirilmesi için gerekli imkanlara sahiptir. Bu labaratuvarda bulunan teçhizat ve donanım ile zemin etütleri ve zemin özelliklerinin iyileştirilmesi gibi geoteknik problemlerin çözümüne yönelik her türlü deney yapılabilmektedir.

                                               http://www.mmf.cu.edu.tr/imb/LAB%20FOTO/lab15.jpg                    

                                              

ii-) Hidrolik Labaratuvarı:

Hidrolik labaratuvarı İnşaat Mühendisliği kapsamında hidrolik, hidroloji, su yapıları ve kıyı liman ile ilgili deneysel çalışmaların yürütüldüğü labaratuvardır. Bu labaratuvarda debi ölçümü için venturimetre, orifis ve değişik türlerde savak lisans eğitiminde uygulama amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve  

doktora eğitiminde araştırma amaçlı kullanılmak üzere savaklı rezervuar modeli, eğimi ayarlanabilir iki açık kanal, dolusavak modeli bunlara su temin etmek için su deposu, ve pompalar bulunmaktadır. Ayrıca yine araştırma amaçlı kullanmak üzere dalga üreticisi, laser anemometre, eloktronik debi ölçer bulunmaktadır

.

                                              

 

LABORATUVAR ÇALIŞMALARINDAN  ÖRNEKLER