Genel Bilgiler

        İnşaat Mühendisliği Bölümü 1978 yılında kurulmuş ve 1979 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversitemizin birçok bölümü gibi İnşaat Mühendisliği Bölümü de ilk yıllarını Köprüköy'deki Ziraat Mektebi'nde geçirmiş ve 1984 yılında Balcalı kampüsüne taşınmıştır. İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümleri ile Mühendislik Fakültesi adıyla başlayan fakültemiz 1982'de çıkarılan 73 sayılı KHK ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adını almıştır. Bölümde lisans, yüksek lisans, doktora derecelerine yönelik mühendislik eğitimi sunulmaktadır. Lisans eğitim programı genel inşaat mühendisliği konularını, lisans üstü programlar ise anabilim dalları itibariyle çeşitli özel konuları kapsamaktadır. Bölümde 1992 yılından beri ikili öğretim yapılmaktadır. Bölümümüze ait bir idari kat ve iki laboratuar binası bulunmaktadır. Bu iki laboratuar binası içerisinde yapı malzemeleri, zemin mekaniği, yapı mekaniği, hidrolik ve topoğrafya laboratuarları mevcut olup laboratuar imkanları gün geçtikçe iyileştirilmektedir. Özellikle yapı mekaniği, dalga mekaniği, yapı malzemeleri, kıyı mühendisliği ve su yapıları konularında teorik ve uygulamalı araştırmalar sürdürülmektedir.

Fakültenin en eski ve en köklü bölümlerinden olan İnşaat Mühendisliği Bölümü yıllardır inşaat sektörüne bir çok hizmetler sunmuştur. Sunulan hizmetler aşağıda başlıklar halinde verilmiştir.

  • Her tür yapı gerecinin mukavemet ve standartlara uygunluk deneyleri

  • Beton karışım hesabı

  • Zemin mekaniği ile ilgili deneyler ve yapılar için geoteknik değerlendirme raporu

  • Kontrollük ve danışmanlık hizmetleri İnşaat Mühendisliği ile ilgili tasarım

  • Mevcut betonarme yapılar için güvenlik tahkikleri

Bölümde her tip yapının statik ve dinamik analizi ve tasarımı için kişisel bilgisayarlara uygun orijinal bilgisayar programları geliştirilmektedir. Bu programların teorisi ve uygulaması ile ilgili çeşitli kitaplar yayınlanmış bulunmaktadır. Ayrıca akışkanlar mekaniği, hazne problemleri ve beton karışım hesapları ile ilgili bilgisayar programları da geliştirilmiş olup kamu kuruluşlarının onayını almıştır.