Laboratuvarlar

LABORATUVARLAR

Bölüm Labaratuvarları ve Çalışma Alanları:
Bölümde iki labaratuvar binası bulunmaktadır. Birinci binada hidrolik, zemin ve topoğrafya diğerinde ise yapı malzemesi ve yapı mekaniği labaratuvarları bulunmaktadır. Bu labaratuvarlar teçhizat ve donanım bakımından oldukça gelişmiş durumda olup labaratuvar imkanları gün geçtikçe geliştirilmektedir.

I-) Zemin Mekaniği Labaratuvarı:

İnşaat mühendisliğine bağlı olarak kurulmuş olan labaratuvarda temel mühendisliği ve zemin mekaniğine ilişkin deneysel çalışmalar yürütülmektedir. Bu labaratuvar zeminlerin tanımlanması, sınıflandırılması, kayma dayanımı ile oturma özelliklerinin iyileştirilmesi için gerekli imkanlara sahiptir. Bu labaratuvarda fırınlar, etüvler, hassas teraziler, vakum pompası ve cam düzenekler gibi temel techizatın yanında zeminlerin endeks özelliklerini belirlemede kullanılan elek takımı, hidrometre, piknometre, cassagrande deney aletleri, zeminlerin kayma dayanımını bulmak için üç eksenli basınç, serbest basınç, kesme kutusu deney aletleri, zeminlerin oturma özeliklerini belirlemek için ödometre deney aletleri ve zeminlerin stabilizasyonu için standart proktor modifiye proktor ve CBR deney aletleri bulunmaktadır. Ayrıca labaratuvarımızda arazi deney aletleri olan plaka yükleme, künzel ve kum konisi deney aletleri de bulunmaktadır. Bu labaratuvarda bulunan teçhizat ve donanım ile zemin etütleri ve zemin özelliklerinin iyileştirilmesi gibi geoteknik problemlerin çözümüne yönelik her türlü deney yapılabilmektedir.

 


II-) Yapı Mekaniği ve Yapı Malzemesi Labaratuvarı:

Yapı mekaniği ve yapı malzemesi labaratuvarı hem eğitim hem de araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Bu labaratuvarda 300 ton kapasiteli üniversal basınç deney cihazı, eğilme deneyi, bilgisayar destekli çeşitli deney setleri, öngerilmeli beton için uygulama seti, çok miktarda hassas ölçüm aletleri, betonun hazırlanması ve imali için setler bulunmaktadır. Labaratuvarda beton ile ilgili olarak eğilme, basınç deneyleri, beton karışım hesapları ve deneyleri ile öngerilmeli beton imalatı ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Labaratuvar lisans eğitiminde uygulama amaçlı yüksek lisans eğitiminde araştırma ve geliştirme amaçlı olarak kullanılmaktadır.

 

 

III-) Hidrolik Labaratuvarı:

Hidrolik labaratuvarı İnşaat Mühendisliği kapsamında hidrolik, hidroloji, su yapıları ve kıyı liman ile ilgili deneysel çalışmaların yürütüldüğü labaratuvardır. Bu labaratuvarda debi ölçümü için venturimetre, orifis ve değişik türlerde savak lisans eğitiminde uygulama amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitiminde araştırma amaçlı kullanılmak üzere savaklı rezervuar modeli, eğimi ayarlanabilir iki açık kanal, dolusavak modeli bunlara su temin etmek için su deposu, ve pompalar bulunmaktadır. Ayrıca yine araştırma amaçlı kullanmak üzere dalga üreticisi, laser anemometre, eloktronik debi ölçer bulunmaktadır.