Eğitim-Öğretim

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM

İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğretim yapılmaktadır. Lisans seviyesindeki eğitim programları genel inşaat mühendisliği programlarını, Lisansüstü programları ise inşaat mühendisliğinin hemen tüm branşlarındaki özel konuları içermektedir. Bölümde yapı malzemeleri, zemin mekaniği, yapı mekaniği, hidrolik ve laboratuarları mevcut olup, laboratuar imkanları gün geçtikçe iyileştirilmektedir.

Özellikle yapı mekaniği, dalga mekaniği, yapı malzemeleri, kıyı mühendisliği ve su yapıları konularında teorik ve uygulamalı araştırmalar sürdürülmektedir.

İnşaat Mühendisliği bölümünde beş ayrı anabilim dalı bulunmaktadır. Anabilim dallarının adları ve akademik personelin ünvanlara göre dağılımı aşağıda gözükmektedir.

Anabilim Dalları

- Hidrolik

- Mekanik

- Yapı

          - Geoteknik

          - Ulaştırma